Životní cyklus projektu

"A project life cycle is a collection of generally sequential and sometimes overlapping project phases whose name and number are determined by the management and control needs of the organization or organizations involved in the project, the nature of the project itself, and its area of application."[1] s.15

Volně přeloženo následovně: "Životní cyklus projektu je soubor většinou navazujících, případně překrývajících se fází projektu, jejichž název a číslo je určováno dle řídících a kontrolních potřeb organizace nebo organizací zapojených do projektu, povahy samotného projektu a oblasti jeho působnosti."

Bibliography
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th edition. Pennsylvania: Project Management Institute, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7
_z
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License