Životní cyklus produktu

Také Životní cyklus výrobku

"The product life cycle consists of generally sequential, non-overlapping product phases determined by the manufacturing and control need of the organization."[1] s.18

Volně přeloženo takto: "Životní cyklus produktu se skládá většinou ze sekvenčních, vzájemně se nepřekrývajících fází produktu určených výrobními a kontrolními potřebami organizace."

Bibliography
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th edition. Pennsylvania: Project Management Institute, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License