Základní software (ZSW)

„Slouží pro využití a řízení prostředků a zdrojů počítače (např. operační systémy, databázové systémy software pro řízení sítě).“[1] s.57


Bibliography
1. ČECH, Pavel a Vladimír BUREŠ. Podniková informatika. Vyd. 1. Hradec Králové. ISBN 978-80-7041-479-8.
_z
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License