Základní kompetence

Základní kompetence jsou jedinečné a konkurencí těžko napodobitelné či nenapodobitelné schopnosti, které organizace dokáže dokonale využít s vynaložením minimálního úsilí a zdrojů a které přinášejí jedinečnou hodnotu zákazníkům.“ [1] str. 56


Bibliography
1. ŠMÍD, F.: Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1679-4.
_z
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License