XSLT

„XSLT, the Extensible Stylesheet Language for Transformations, is an official recommendation of the World Wide Web Consortium (W3C). It provides a flexible, powerful language for transforming XML documents into something else, such as an HTML document, another XML document, a Portable Document Format (PDF) file, a Scalable Vector Graphics (SVG) file, a Virtual Reality Modeling Language (VRML) file, Java code, a flat text file, a JPEG file, or most anything you want.“[1]

Volný překlad:
XSLT je oficiálním doporučením konzorcia World Wide Web (W3C). Je to flexibilní jazyk určený pro transformace XML dokumentů do jiných formátů, jako jsou například HTML dokumenty, jiné XML dokumenty, PDF soubory, vektorové obrázky SVG, VRML jazyk, Java kód, textové soubory, JPEG obrázky a další.

Bibliography
1. TIDWELL, Doug. XSLT, 2nd Edition. O'Reilly Media, 2008. 9780596527211, Strana 1
_x
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License