Workflow Management System (WMS)

„Workflow Management System je systém, který edfinuje, vytváří a řídí průběh workflow procesů prostřednictvím softwaru spouštěného na jednom nebo více workflow strojích, je schopen interpretovat definici procesu, komunikovat s účastníky workflow a dle potřeby použít další IT nástroje a aplikace.“[1]


Bibliography
1. KUNSTOVÁ, Renata. Efektivní správa dokumentů: co nabízí Enterprise Content Management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, 204 s. ISBN 978-80-247-3257-2 (BROž.).
_w
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License