Workflow

"Workflow je automatizace celého nebo části podnikového procesu, během kterého jsou dokumenty, informace nebo úkoly předávány od jednoho účastníka procesu ke druhému podle sady procedurálních pravidel tak, aby se dosáhlo nebo přispělo k plnění celkových, resp. globálních podnikových cílů."[1] s.186

"Workflow představuje programové vybavení pro počítačovou podporu podnikového procesu, během kterého jsou dokumenty, informace a úkoly předávány od jednoho účastníka k druhému podle procedurálních pravidel. Zahrnuje nástroj pro modelování procesů, jejich spuštění, řízení a monitorování." [2] str. 19


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P.,Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
2. DOHNAL, J., PŘIKLENK, O.: CIO a podpora byznysu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4050-8.
_w
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License