Work breakdown structure (WBS)

„The work breakdown structure (WBS) is a deliverable-oriented hierarchical decomposition of the work to be executed by the project team to accomplish the project objectives and create the required deliverables, with each descending level of the WBS representing an increasingly detailed definition of the project work. The WBS organizes and defines the total scope of the project, and represents the work specified in the current approved project scope statement.“ [1] s. 116

Volný překlad:

Work breakdown structure (WBS) představuje produktově-orientovaný hierarchický rozpad činností, kterou vykonávají členové projektového týmu k dosažení cílů projektů a k vytvoření požadovaných produktů, přičemž činnosti na nižších úrovních hierarchie jsou definovány podrobněji. WBS organizuje a definuje celkový rozsah projektu, a představuje práci specifikovanou v současně schválené formulaci rozsahu projektu.“


Bibliography
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 4th edition. Pennsylvania: Project Management Institute, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7.
_w
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License