Webová aplikace

"A Web application is just an application that is deployed on the Web. It is a Web page, or series of Web pages, allowing users to accomplish a task like obtaining information and forms, shopping, applying for a job, listening to Internet radio, or any of the many activities possible on the Web."[1] s.10
Tato definice je dále v knize doplněna následovně: "Another way tho think of a Web application is a Web site offering a great deal of funcionality."[1] s.10

Volně přeloženo: "Webová aplikace je jen aplikace, která je nasazena na webu. Je to webová stránka, nebo několik webových stránek, které umožňují uživatelům plnění úkolů, jako je získávání informací či formulářů, nakupování, ucházení se o zaměstnání, poslech internetového rádia nebo některou z mnoha aktivit možných na webu.", doplnění definice pak přeloženo takto: "Dalším způsobem, jak smýšlet o webové aplikaci, je jako o webu, který nabízí velké množství funkcionality."

Bibliography
1. BOARDMAN Susan, CAFFREY Melanie, MORSE Solomon, ROSENZWEIG Benjamin. Oracle Web Application Programming for Pl/SQL Developers, Prentice Hall Professional, 2003, ISBN 0-13-047731-1
_w
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License