Vzorový pojem

Na této stránce je uveden příklad, jak citovat:

Englishman uvádí v článku Dummy Sample of Cited Resource definici Vzorového pojmu podle Bambasovy knihy Primary Source takto: „Here is definition of Sample Concept in original language, see that it is cited first from original source, then from secondary where I read it“.[1][3] s.12
To lze volně přeložit jako: „Zde je definice Vzorového pojmu přeložená do češtiny; všimněte si, že jako první je uveden odkaz na citaci primárního zdroje a pak hned sekundárního zdroje, ze kterého jsem to vyčetl“.

Pokud to někdo jiný definoval jinak, bylo by to tady. Je žádoucí, aby na stránce bylo více definic z různých zdrojů. Pokud víte o nějaké lepší, ty původní nemažte.
Stránku lze i složitěji strukturovat. Tato stránka je zcela smyšlena a je jen jako příklad. Klidně ji můžete vylepšit.

Důležité je zachovat strukturu citací. Ovšem pokud citovaný zdroj neuvádí primární zdroj, bude odkaz pouze na jednu citaci.
Podívejte se na zdrojový kód této stránky, abyste viděli, jak dělat odkazy na bibliografii. Citovaný text musí být v uvozovkách, a to i přeložený. Samotné citace by měly být podle iso690, lze se poučit třeba u Boldiše.[2] U textu citace (např. za odkazem) musí být uvedeno na které straně textu je definice uvedena. Text by se měl daným pojmem zabývat, neměl by být uveden pojem, který se vyskytuje např. pouze ve slovníku pojmů.

Needitujte prosím stránku Glossary, pojem se tam dostane automaticky, pokud uvedete štítek podtržítkoPísmeno. Zde např. „_v“


Bibliography
1. BAMBAS, B. Primary Source. The Dummy. 1st ed. London: Sample Publishing, 2012. ISBN 000-000-000-000.
2. BOLDIŠ, P. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla. Dostupné z: <http://boldis.cz/citace/citace1.pdf>. [cit. 2012-03-09].
3. ENGLISHMAN, E. W. Dummy Sample of Cited Resource. In International Journal of Something. Vol. 15, No. 2. s. 17–32. Some Publisher Ltd.
_v
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License