Výstup

"An approved deliverable is any unique and verifiable product, result, or capability to perform a service that must be produced to complete a process, phase, or project."[1] s.87

Volně přeloženo takto: "Schválený výstup je každý jedinečný a ověřitelný produkt, výsledek, nebo schopnost vykonávat službu, která musí být vyprodukována k dokončení procesu, fáze, nebo projektu."

Bibliography
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th edition. Pennsylvania: Project Management Institute, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7
_v
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License