Value network

„A complex set of relationships between two or more groups or organizations. Value is generated through exchange of knowledge, information, goods or services.“ [1] s.254

„A value network is a web of relationships that generates tangible and intangible value through complex dynamic exchanges through two or more organizations.“ [1] s.48

Překlad:

„Komplexní množina vztahů mezi dvěma nebo více skupinami nebo organizacemi. Hodnota je generována prostřednictvím výměny znalostí, informací, zboží nebo služeb.“ [2] s.199

„Hodnotová síť je sítí vztahů, které generují hmotné i nehmotné hodnoty prostřednictvím komplexních dynamických výměn skrze dvě nebo více organizací.“


Bibliography
1. ITIL: Service Strategy. London: Stationery Office, 2007, 264 s. ISBN 978-0-11-331045-6.
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.0. 2011. Dostupné z: http://www.itil-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=1211&sID=242
_v
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License