Value Based Management (VBM)

Value Based Management (VBM) je: styl řízení, který považuje tvorbu hodnoty firmy za smysl manažerského úsilí, proces, který spojuje strategii s každodenním řízením, systém měření, který překonává nedostatky tradičního účetnictví a klasických metod měření výkonnosti.“ [1] str. 26


Bibliography
1. UČEŇ, P. a kol.: Metriky v informatice. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0080-8.
_v
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License