Uživatel

Také zákazník

"The customers / users are the persons or organizations that will use the project's product or service or result."[1] s.25

Volně přeloženo takto: "Zákazníci / uživatelé jsou osoby nebo organizace, které budou používat produkt, službu nebo výsledek projektu."

Bibliography
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th edition. Pennsylvania: Project Management Institute, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7
_u
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License