Událost

"Událost je jakýkoliv podnět k činnosti systému - objektivní skutečnost, kterou systém musí modelovat a reagovat na ni buď přímo (výstupem), nebo vnitřně (zapamatováním)."[1] s. 253


Bibliography
1. ŘEPA, Václav, Analýza a návrh informačních systémů. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 403 s. ISBN 80-86119-13-0.
_u
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License