Údaj

"Údaj reprezentuje zachycený fakt o nějakém objektu reality. Kolekci údajů označujeme pojmem data. Informace je význam přisouzený datům." [1] s.61


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z., Podniková informatika: 2., přepracované a aktualizované vydání. 2. vyd. Praha: Grada, 2009, 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1.
_u
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License