Typový aplikační software (TASW)

„Aplikace je vytvořena a dále rozvíjena specializovaným výrobcem generalizací požadavků určité třídy podniků – např. bank, výrobců automobilů apod.“[1]


Bibliography
1. VOŘÍŠEK, Jiří. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6. s.59
_t
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License