Transaction Processing System (TPS)

„Do značné míry počítačově zpracovávaná část IS. Cílem je podpora hlavní provozní činnosti, kterou organizace vykonává. TPS slouží pro zaznamenávání každodenních operací a transakcí v organizaci. Jednotlivé kroky transakce jsou předem dobře známy a TPS systémy jsou pro jejich zpracování optimalizovány.“[1] s.77


Bibliography
1. ČECH, Pavel a Vladimír BUREŠ. Podniková informatika. Vyd. 1. Hradec Králové. ISBN 978-80-7041-479-8.
_t
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License