Total Cost of Ownership (TCO)

„The Total Cost of Ownership (TCO) is a financially calculated number that estimates the total direct and indirect costs of owning an assets. Total cost of ownership became widely accepted in the information technology world in the late 1980's through the efforts of the Gartner Group (an industry leading consulting company). An exact formula to calculate the total cost of ownership does not exist. Each and every company operates differently. Therefore, what is relevant for one company may be irrelevant for another.“[1]

Volně přeloženo:
Celkové náklady na vlastnictví (TCO) je finanční údaj, který odhaduje celkové přímé a nepřímé náklady na vlastnictví aktiv. Pojem celkové náklady na vlastnictví se stal široce přijímaný ve světě informačních technologií koncem 80. let díky úsilí společnosti Gartner.
Přesný vzorec pro výpočet celkových nákladů na vlastnictví neexistuje. Každá společnost může mít rozdílný přístup. Tedy to, co je relevantní pro jednu společnost, může být irelevantní pro jinou.


Bibliography
1. Total Cost of Ownership (TCO). About.com [online]. 2012 [cit. 2012-03-09]. Dostupné z: http://operationstech.about.com/od/glossary/g/TCO.htm
_t
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License