Theory Of Constraints (TOC)

„Theory Of Constraints (TOC) jež prosazuje od 80. let E. Goldratt. Jde o manažerskou filozofii, která se ve snaze o dosažení cíle (zisk) snaží identifikovat a odstranit omezení v systému (podnik) a zajistit tak větší průtok a dosažení cíle. TOC našla uplatnění v logistice, financích, marketingu, informačních systémech a v projektovém managementu.“[1] s. 178


Bibliography
1. VOŘÍŠEK, Jiří. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6.
_t
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License