Telnet

Telnet (zkratka z Telecommunication Network) je definován v RFC 0854 (Request for Comments, žádost o komentáře) jako:
"The purpose of the TELNET Protocol is to provide a fairly general, bi-directional, eight-bit byte oriented communications facility. Its primary goal is to allow a standard method of interfacing terminal devices and terminal-oriented processes to each other. It is envisioned that the protocol may also be used for terminal-terminal communication ("linking") and process-process communication (distributed computation)."[1] s.1

Definici lze volně přeložit jako: Účelem protokolu Telnet je poskytnout poměrně obecné, obousměrné, osmibitové komunikační zařízení. Jeho primárním cílem je poskytnout standardizovanou metodu vzájemného propojení terminálových zařízení a terminálově-orientovaných procesů. Předpokládá se, že protokol může být také použit pro komunikaci typu terminál-terminál ("propojování") a komunikaci typu proces-proces (distribuované výpočty).

Bibliography
1. POSTEL, J., REYNOLDS, J. Telnet Protocol Specification. The Internet Engineering Task Force (IETF) [online]. 1983-05 [cit. 2012-03-31]. Dostupné z: http://www.ietf.org/rfc/rfc0854.txt
_t
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License