Technologicky orientovaný typový software (TESW)

„Podporuje administrativní činnosti a komunikaci pracovníků (např. textový editor, tabulkový procesor, poštovní klient apod.).“[1] s.57


Bibliography
1. ČECH, Pavel a Vladimír BUREŠ. Podniková informatika. Vyd. 1. Hradec Králové. ISBN 978-80-7041-479-8.
_t
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License