Technologická úroveň

"Technologická úroveň vyjadřuje pohled na systém z hlediska technologického prostředí (logikou strukturu systému), ve kterém bude systém realizován. technologické modely musí obsahově vyplývat z konceptuálních modelů."[1] s. 48


Bibliography
1. ŘEPA, Václav, Analýza a návrh informačních systémů. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 403 s. ISBN 80-86119-13-0.
_t
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License