Technika

"Technika určuje, jak se dobrat požadovaného výsledku. Zpravidla určuje přesný postup jednotlivých činností, způsob použití nástrojů, varianty rozhodnutí v určitých situacích a co z nich vypývá, vymezuje obor své působnosti atd. Na rozdíl od metody je přesnější v závěrech a omezenější v okruhu použití."[1] s. 23


Bibliography
1. ŘEPA, Václav, Analýza a návrh informačních systémů. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 403 s. ISBN 80-86119-13-0.
_t
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License