Systémová integrace

"Systémová integrace představuje základní princip a přístup k řízení IS/ICT, kde klíčovými úlohami jsou specifikace celkové koncepce IS/ICT včetně jeho architektur, výběr prostředků, služeb a jejich dodavetelů(včetně interních) pro naplnění definované koncepce IS/ICT, integrace prostředků, služeb a dodavetelů do funkčního celku."[1] s.360


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P.,Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License