Systém

"Systém je definován jako soubor komponent účelově uspořádaných k dosažení určitého cíle nebo skupiny cílů. Jedná se buď o obecný systém1, anebo softwarově intenzivní systém2."[4][1] s.101

"Systém je účelově definovaná neprázdná množina prvků a množina vazeb mezi nimi, přičemž vlastnosti prvků a vazeb mezi nimi určují vlastnosti (chování) celku."[5] s.23


Bibliography
1. VOŘÍŠEK, J., et al. Principy a modely řízení podnikové informatiky. vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6.
2. ISO/IEC 12207:2008 Systems and software engineering - Software life cycle processes. ISO/IEC, 2008.
3. ISO/IEC 15288:2002 System engineering - System life cycle processes. ISO/IEC, 2002.
4. ISO/IEC 42010:2007 Systems and software engineering - Recommended practice for architectural description of software-intensive systems. ISO/IEC, 2007.
5. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z.,Podniková informatika. 2. přepr. vyd. Praha: Grada, 2009. 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1.
_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License