Supplier Relationship Management (SRM)

„Zabezpečuje řízení vztahů s dodavateli, které představuje analogii přístupu aplikovaného v řízení vztahu se zákazníky (CRM)“[1] s.89


Bibliography
1. BASL, J., BLAŽÍČEK, R., Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti. 2. vyd. Praha: Grada, 2008, 288 s. ISBN 978-80-247-2279-5.
_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License