Subsystém

"Subsystém je část systému, kterou lze realizovat jako celek (systém je moc rozsáhlý a jeho vývoj by trval moc dlouho, nebo je moc drahý, aby mohl být vytvořen a realizován najednou."[1] s. 48


Bibliography
1. ŘEPA, Václav, Analýza a návrh informačních systémů. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 403 s. ISBN 80-86119-13-0.
_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License