Storage Area Networks (SAN)

„A storage area network is a dedicated high-speed network for data storage. Storage is independent from servers and is stored across the storage network. In most organizations, much of the LAN traffic is dedicated to backup, mirroring, “heartbeats,” and disaster-recovery activities.With a SAN, these activities are restricted to the storage network and bandwidth on the LAN is freed up for more user-centric data needs.“[1]

Volný překlad:
Storage area network (SAN) je vyhrazená vysokorychlostní síť pro ukládání dat. Úložiště dat je nezávislé na serverech, dostupné na vyhrazené síti. Ve většině organizací tvoří velkou část přenosů dat zálohy, zrcadlení a systémy pro obnovu. Při použití SAN jsou tyto aktivity odkloněny z LAN a dochází k uvolnění kapacity pro ostatní datové přenosy.

Bibliography
1. SNEADAKER, Susan., Business continuity & disaster recovery for IT professionals, Burlington: Syngress Publishing, 2007. ISBN 978-1-59749-172-3., Strana 285
_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License