Stakeholder

"A person who has an interest in an organization, project, IT service etc. Stakeholders may be interested in the activities, targets, resources or deliverables. Stakeholders may
include customers, partners, employees, shareholders, owners etc." [1] s. 311

Překlad
Zainteresovaná osoba
"Osoba, která má nějaký zájem na organizaci, projektu, službě IT atd. Zainteresované strany mohou mít zájem na činnostech, cílech, zdrojích nebo
dodávkách. Zainteresovanými stranami mohou být zákazníci, partneři, zaměstnanci, akcionáři, vlastníci atd." [2] s. 76


Bibliography
1. ITIL: service design. London: Stationery Office. 2007. 346 s. ISBN 978-0-11-331047-0
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.1. 2012. Dostupné z: http://www.itsmf.cz/cz/zdroje/informacni-zdroje/odborna-knihovna-itsmf-cz/publikace-ke-stazeni/
_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License