Správa dokumentů a obsahu

"Správa dokumentů a obsahu zahrnuje komplex nástrojů a přístupů umožňující vhodně zachytit množinu nestrukturovaných a semi-strukturovaných dat a dle potřeby ji nabídnout v požadované formě uživateli." [1] s.176


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P., Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License