Sponzor

"A sponsor is the person or group that provides the financial resources, in cash or in kind, for the project."[1] s.25

Volně přeloženo takto: "Sponzorem je osoba nebo skupina osob, která poskytuje finanční zdroje, v penězích nebo v naturáliích, pro projekt."

Bibliography
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th edition. Pennsylvania: Project Management Institute, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7
_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License