Sourcing

"Sourcing je podnikový proces, jehož cílem je:

  • rozhodnutí o tom, které služby, procesy a zdroje má podnik zajišťovat sám a které nechat externím poskytovatelům,
  • výběr nejvhodnějších poskytovatelů externích služeb,
  • sepsání smluv s poskytovateli o obsahu a úrovni poskytovaných služeb,
  • kontrola poskytovaných služeb a řízení vztahů s externími poskytovateli.

Outsourcingem je proces, který zajistí převedení zodpovědností za danou službu/proces/zdroj na externího dodavatele.

Naopak insourcingem je proces, který zajistí převod zodpovědností za danou službu/proces/zdroj z externího poskytovatele na podnik."[1] s.310


Bibliography
1. VOŘÍŠEK, J., et al. Principy a modely řízení podnikové informatiky. 1. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6.
_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License