Software as a Service (SaaS)

Státní instituce pro standardy a technologie definuje model služeb Software as a Service (SaaS) jako: "The capability provided to the consumer is to use the provider’s applications running on a cloud infrastructure. The applications are accessible from various client devices through either a thin client interface, such as a web browser (e.g., web-based email), or a program interface. The consumer does not manage or control the underlying cloud infrastructure including network, servers, operating systems, storage, or even individual application capabilities, with the possible exception of limited user-specific application configuration settings." [1] s.2

Volný překlad: "Spotřebitel může používat aplikace poskytovatele běžící na cloudové infrastruktuře. Tyto aplikace jsou přístupné z různých klientských zařízení jak přes rozhraní tenkého klienta, jako je webový prohlížeč (např. e-mail na webu), nebo programové rozhraní. Spotřebitel nemůže nijak spravovat ani ovládat cloudovou infrastrukturu ležící na nižší vrstvě, která zahrnuje sítě, servery, operační systémy, uložiště a dokonce ani jednotlivé schopnosti aplikace. Jedinnou eventuelní výjimkou je možnost omezené customizace aplikace uživatelem."


Bibliography
1. MELL, Peter a Timothy GRANCE. Z: NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. The NIST Definition of Cloud Computing: Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. [online]. Gaithersburg: U.S. Department of Commerce, September 2011 [cit. 2012-05-05]. Special Publications, 800. 800-145. Dostupné z: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf
_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License