Six Sigma (6σ)

„Sada principů implementovaná společností Motorola v 80.letech, které má za cíl systematicky vylepšovat procesy eliminací jejich defektů. Do popředí se opět dostává měření, analýza a zdokonalování business procesů, snaha o odstranění variací ve výstupech a zapojení zdrojů napríč organizací.“[1] s. 178


Bibliography
1. VOŘÍŠEK, Jiří. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6.
_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License