Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, jednoduchý protokol pro přenos pošty) byl poprvé definován v srpnu 1982 v RFC 0821 (Request for Comments, žádost o komentáře) jako:
"The objective of Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) is to transfer mail reliably and efficiently. SMTP is independent of the particular transmission subsystem and requires only a reliable ordered data stream channel." [1] s.1

Volně lze tuto definici přeložit takto: Cílem SMTP je spolehlivý a efektivní přenos pošty. SMTP je nezávislý na konkrétním přenosovém subsystému a jediné co vyžaduje, je spolehlivě řazený kanál datového toku.

V dubnu 2001 byla vydána aktualizovaná verze RFC dokumentu - RFC 2821, která vysvětluje a objasňuje některé termíny z původní verze.

Bibliography
1. POSTEL, J. Simple Mail Transfer Protocol.The Internet Engineering Task Force (IETF) [online]. 1982-08 [cit. 2012-03-31]. Dostupné z: http://www.ietf.org/rfc/rfc0821.txt
_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License