Shlukováni (Clustering)

„Shlukování (někdy také označováno jako segmentace - segmentation) je chápáno jako aktivita hledání a vytváření kategorií nebo tříd, podle kterých je možné data uspořádat. Cílem shlukování je rozdělit data do nějakých smysluplných skupin nebo kategorií. Jednotlivé shluky/segmenty nemusejí být nutně vzájemně disjunktní. Může se proto stát, že se jedna položka vyskytuje ve dvou segmentech nebo kategoriích. Tím se shlukování liší od klasifikace.“[1] s.112


Bibliography
1. ČECH, Pavel a Vladimír BUREŠ. Podniková informatika. Vyd. 1. Hradec Králové. ISBN 978-80-7041-479-8.
_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License