Service Level Management (SLM)

„The service responsible for negotiating service level agreements and ensuring that these are met. SLM is responsible for ensuring that all IT service management proceses, operational level agreements and underpinning contracts are appropriate for the agreed service level targets. SLM monitors and reports on service levels and holds regular customer reviews.“[1]

Volně přeloženo:
Služba, která je odpovědná za vyjednání service level agreements a zajištění jejich souladu. SLM je také odpovědné za to, že všechny IT procesy řízení IT služeb, operational level agreements a další podporující smlouvy jsou vhodné pro dosažení stanovených cílů služeb. SLM monitoruje a reportuje úroveň služeb a získává zpětnou vazbu od zákazníků.


Bibliography
1. Practical It Service Management. United Kingdom: Governance Publishing, 2008. ISBN 1905356390. s. 119, Dostupné z: http://books.google.cz/books?id=cWkfdcadP30C&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false
_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License