Service Level Agreement (SLA)

„Service Level Agreement or SLA is defined as a contract between two parties: the service provider and the customer or between two service providers to draw formally the level of service to be rendered.“[1]

Volně přeloženo:
Kontrakt mezi 2 stranami (poskytovatel služby a zákazník nebo mezi dvěma poskytovateli služeb), který formálně stanovuje úroveň poskytované služby.

"SLA (Service Level Agreements) jsou dohody, které stanoví smluvní opatření a podmínky, za kterých budou služby ICT dodány. Tyto dohody specifikují metriky, které budou měřit, jak jsou efektivní dodávané služby, funkce a procesy ICT." [2] str. 35


Bibliography
2. DOHNAL, J., PŘIKLENK, O.: CIO a podpora byznysu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4050-8.
_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License