Service Knowledge Management System (SKMS)

„Specifically within IT Service Management, Knowledge Management will be focused within the Service Knowledge Management System (SKMS) concerned, as its name iplies, with knowledge. Underpinning this knowledge will be a considerable quantity of data, which will be held in a central logical repository or Configuration Management System and ConfigurationMnagement Database. However, clearly the SKMS is a broader concept tah covers a much wider base of knowledge, for example: The experience of staff; Records of peripheral matters, e.g. user numbers and behaviour, organization's performance figures; suppliers' and partners' requirements, abilities and expectations, typical and anticipated user skill levels.“[1] s. 147

„Knowledge management jako součást IT Service Managementu ja podporován Service Knowledge Management systémem a zabývá se znalostmi. Znalosti jsou uloženy v datech, která jsou v centrálním úložišti Configuration Management systému a Configuration Management databáze. Avšak je zřejmé, že SKMS je širší koncept a pokrývá mnohem širší základnu znalosti, např.: zkušenosti zaměstnanců, další záznamy jako počty uživatelů a jejich chování, ukazetele výkonu organizace, požadavky dodavatelů a partnerů, schopnosti a očekávání, typické a očekávané schopnosti uživatelů.“


Bibliography
1. ITIL: service transition. London: Stationery Office, 2007, 261 s. ISBN 978-0-11-331048-7
_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License