Service Desk

"A Service Desk is a functional unit made up of a dedicated number of staff responsible for dealing with a variety of service events, often made via telephone calls, web interface, or automatically reported infrastructure events." [1] s.109

Volný překlad:

"Service Desk je funkční jednotka složená z vyhrazeného počtu pracovníků odpovědných za vyřizování různých servisních událostí, často nahlášených prostřednictvím telefonních hovorů, webového rozhraní nebo automaticky nahlášených událostí v IT infrastruktuře."


Bibliography
1. Velká Británie. Office of Government Commerce, ITIL : Service Operation. 1st ed. London: Stationery Office, 2007, 263 s. ISBN 978-0-11-331046-3.
_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License