Service Design Package (SDP)

ITIL v2 definuje Service Design Package (SDP) jako: "Service Design will - in collaboration with customers, external and internal suppliers and other relevant stakeholders - develop the Service Design and document it in Service Design Package (SDP). The SDP includes the following information that is required by the Service Transition team :

 • The applicable service packages (e.g. Core Service Package, Service Level Package)
 • The service specifications
 • The service models
 • The architectural design of each release package
 • The detailed design of how the service components will be assembled and integrated into a release package
 • Release and deployments plans
 • The service Acceptance Criteria." [1]

Volný překlad: "Service Design bude - ve spolupráci se zákazníky, vnějšími a vnitřními dodavately a dalšími zainteresovanými stranami - rozvíjet návrh služeb a dokumentovat jej v Service Design Package (SDP). SDP obsahuje následující informace, které jsou požadované pro tým Service Transition:

 • Aplikační balíčky služeb (např. Základní balíček služeb, Service Level Package)
 • Specifikace služeb
 • Modely služeb
 • Architektonické řešení jednotlivých vydání balíčků
 • Podrobný návrh, jak budou komponenty služby sestaveny a začleněny do releasu balíčku
 • Plány pro release a nasazení
 • Kritéria pro akceptaci služby

Bibliography
Zdroj:
1. Lacy, Shirley a Ivor Macfarlane. ITIL: Service Transition. London: TSO, 2007. ISBN 9780113310487.
_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License