Secure Shell (SSH)

SSH (Secure Shell Protocol, protokol zabezpečeného shellu) byl definován v lednu 2006 v RFC 4252 (Request for Comments, žádost o komentáře) jako:
"The Secure Shell Protocol (SSH) is a protocol for secure remote login and other secure network services over an insecure network."[1] s.1

Definice lze volně přeložit jako: Protokol zabezpečeného shellu je protokol pro zabezpečené vzdálené přihlášení a jiné zabezpečené síťové služby přes nezabezpečenou síť.

RFC 4252 definuje ale až druhou verzi SSH protokolu. První verze SSH vznikla v roce 1995 v reakci na útok odchytáváním hesel na počítačovou síť helsinské Technické univerzity (Helsinki University of Technology, Finsko).

Bibliography
1. YLÖNEN, T., LONVICK, C. The Secure Shell (SSH) Authentication Protocol. The Internet Engineering Task Force (IETF) [online]. 2006-01 [cit. 2012-03-31]. Dostupné z: http://www.ietf.org/rfc/rfc4252.txt
_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License