Scoreboard

"Scoreboardy zajišťují provázání indikátorů výkonnosti informatiky, resp. analyzují vazby cílových a reálně dosahovaných klíčových indikátorů výkonnosti (KPI)" [1] str. 223


Bibliography
1. VOŘÍŠEK, J., et al. Principy a modely řízení podnikové informatiky. 1. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6.
_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License