Řizení Výkonnosti

"Řízení výkonnosti je kombinace managementu, metodik a metrik podporovaná aplikacemi, nástroji a infrastrukturou, která umožňuje uživatelům definovat, monitorovat a optimalizovat výsledky a výstupy tak, aby bylo dosaženo cílů osobních či cílů organizační jednotky v souladu se strategickými cíli stanovenými na různých úrovních řízení podniku (osobní, procesní, skupinové a korporátní cíle podniku nebo podnikatelského ekosystému)." [1] str. 171


Bibliography
1. VOŘÍŠEK, J., et al. Principy a modely řízení podnikové informatiky. 1. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6.
_r
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License