Risk Management

„Structured development and application of management culture, policy,
procedures and practices to the tasks of identifying, analysing,
evaluating, and controlling responding to risk.“ [1] s. 8

Volný překlad:
„Strukturovaný vývoj a aplikace řízení kultury, politik,
postupů a praktik za účelem identifikace, analýzy,
hodnocení a řízení reakcí na rizika.“

Bibliography
1. BS 25999-2:2007. Business continuity management-2 : Specification. London : British Standards Institution, 2007. 28 s. ISBN 978-0-580-59913-2.
_r
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License