Risk Breakdown Structure

"The RBS (Risk Breakdown Structure) is a hierarchically organized depiction of the identified project risks arranged by risk category and subcategory that identifies the various areas and causes of potential risks." [1] s.280

Volný překlad:

"Risk Breakdown Structure je hierarchicky organizované zobrazení identifikovaných rizik projektu pořádaných v jednotlivých rizikových kategoriích a podkategoriích, které identifikují jednotlivé oblasti a příčiny možných rizik."


Bibliography
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th edition. Pennsylvania: Project Management Institute, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7.
_r
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License