Release and deployment management

„Release and deployment management aims to build, test and deliver the capability to provide the sevices specified by Service Design and that will accomplish the stakeholders requirements and deliver the intended objectives.“ [1] s. 84

Volně přeloženo:
„Cílem Release and deployment managementu je sestavení, otestování a doručení schponosti poskytovat služby specifikované v Service Design, což splní požadavky zainteresovaných stran a požadované cíle.“


Bibliography
1. ITIL: service transition. London: Stationery Office, 2007, 261 s. ISBN 978-0-11-331048-7
_r
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License