Relational On-Line Analytical Processing (ROLAP)

„ROLAP systémy operují s daty přímo z relační databáze datového skladu, datových tržišť, případně i transakčních databází. Hlavní výhodou je přístup přímo k aktuálním datům do zdrojové databáze. Data se získávají pomocí generovaných SQL dotazů odesílaných na databázový server. Samotný SQL dotaz se generuje pomocí informací metadat někdy označovných jako sémantická vrstva. Na klientskou čast OLAP nástroje se poté vrací výsledek daného dotazu.“[1] s.107


Bibliography
1. ČECH, Pavel a Vladimír BUREŠ. Podniková informatika. Vyd. 1. Hradec Králové. ISBN 978-80-7041-479-8.
_r
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License