Regresní analýza (Regression analysis)

„Regresní analýza je v podstatě obdobou klasifikace. Rozdíl spočívá v typu cílového atributu. U klasifikace je cílový atribut kvalitativní nespojitá veličina. U regresní analýzy je cílový atribut spojitá veličina. Regresní analýza se pak snaží odhadnout hodnotu dané veličiny. Pokud se snažíme analyzovat data na základě časové dimenze, potom mluvíme o předvídání (forecasting), nebo česky spíše analýze, časových řad“[1] s.113


Bibliography
1. ČECH, Pavel a Vladimír BUREŠ. Podniková informatika. Vyd. 1. Hradec Králové. ISBN 978-80-7041-479-8.
_r
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License